16 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

BOUROȘU SVETLANA

Cet. BOUROȘU SVETLANA, domiciliată: mun. Chișinău, com. Ghidighici, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr. 26522 din 28.12.2010, emis de către notarul Gîscă Ludmila.