24 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bou Anatolie

Cet. Bou Anatolie, domiciliat în s. Brînzenii Noi, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de vânzare-cumpărare nr.2074 autentificat de notarul Sandu Ina, or. Telenești la 31.03.2011 pe numele cumpărătorului BOU ANATOLIE.