17 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BOŢOLIN DAN, KRAATZ VERONICA, GOTTERT ( anterior BOŢOLIN) CAROLINA

cet. BOŢOLIN DAN, KRAATZ VERONICA, GOTTERT ( anterior BOŢOLIN) CAROLINA, domiciliaţi în Germania , aduc la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificate de moştenitor testamentar nr. 4984 din 24.07.2014, eliberat de notarul public Digori Galina , cu sediul în mun. Orhei.