4 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Botnari Serafim

Subsemnații cet. Bocan Veronica, cet. Botnari Serafim și cet. Botnari Alexandru, domiciliați în mun. Chișinău, șos. Muncești nr. 810, ap. 58, aduc la cunoștință pierderea originalului actului notarial ”Certificat de moștenitor legal” nr.20395 eliberat la data de 01.12.2008 de notarul privat, Colun Angela