22 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Botnari Ecaterina

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. BOTNARI ECATERINA, cetățeană a RM, născută la data de 13.07.1947, IDNP 2005044019913, legitimată cu buletin de identitate nr. B44015077, eliberat de ÎSCR la data de 27.09.2014, domiciliată în or. Ialoveni, str. 27 August nr.22, mun. Chișinău, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație cu nr. 4298, autentificat de notarul, Diaconu Galina la data de 23.08.2001.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 22.03.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.2865.