7 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Botnari Anatolii

cet.  Botnari Anatolii, domiciliat în s. Hădărăuți, R. Moldova, aduce la cunoștință  pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal, din data de 12.09.2011, nr. 7591, eliberat de către notarul public  Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. Mihai Viteazul,  21A,  R. Moldova.