4 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Botnari Alexandru

Cet. Botnari Alexandru, domiciliat în mun. Chișinău, șos. Muncești nr. 810, ap. 58, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial ”Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie”
nr.20387 eliberat la data de 01.12.2008 de notarul privat, Colun Angela.