8 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Botnarevschi Svetlana

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Botnarevschi Svetlana, domiciliată în or. Făleşti, str. Gr. Ureche, nr.57, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vînzare/cumpărare cu nr.2-1149 din 25.07.1975, eliberat de notarul Poleacova T.N. din or. Făleşti