29 mai, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bostan Vasile

Cet. Bostan Vasile, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Şerpeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 2575 din 02.07.2007, eliberat de notarul privat Valentina Parcalab.