20 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bostan Serghei

Cet. Bostan Serghei, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Ciobanovca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 1308 din 14.06.1988, eliberat de notarul de stat Ohrimovschi L.