18 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bostan Maria

Cet. Bostan Maria, domiciliul: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Caucaz, nr. 32, bl. A, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor eliberat unicului moștenitor în baza legii, eliberat la 05.12.2023 de notarul Pistriuga Vitalii, cu teritoriul de activitate mun. Chișinău, cu nr. de înregistrare 1-839.”