12 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BORTA OLEG

Cet.BORTA OLEG,domiciliat însatulSărata Nouă, raionul Făleşti, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: certificatul de proprietate cu privire la dreptul de proprietate comunг оn devгlmгєie eliberat cu nr. 6286 єi a certificatului de moєtenitor legal eliberat cu nr. 6288  de notarul privat Leonid Tatian la data de 22.07.2006.