24 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Borş Vitalie

Cet. Borş Vitalie, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Ştefăneşti, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testament nr.2441 din 20.05.2004, întocmit de notarul Conoval Eugenia.