14 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BORȘ OLGA

Cet. BORȘ OLGA, domiciliată în s. Cîșla, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor nr. 830 din 27.04.2006 eliberat de notarul de stat Sandu Ina și a contractului de partaj al averii succesorale nr. 836 din 27.04.2006 autentificat de notarul de stat Sandu Ina, exemplare ale originalului fiind păstrate în arhivă.