2 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Borş Eudochia

Cet. cet. Plohotniuc Serghei, cetățean al RM, născut la data de 03.03.1958, codul personal 0992303289557, titularul buletinului de identitate A28039827 eliberat la 03.06.2003 de către autoritățile R. Moldova, domiciliat în R. Moldova, raionul Rezina, satul Boșernița, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testamentul nr. 188 autentificat la 16.01.2009 de către notarul privat, Cornos Elena, cu sediul or. Rezina, strada 27 August nr. 44, ap. 38