19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BORDIAN LILIA

Cet. BORDIAN LILIA, cu domiciliu în sat. Climăuți, r-nul Dondușeni, aduce la cunoștință pierderea originalul actelor notariale: Contract de donație nr. 1964 din 27.03.2012, autentificat de notarul public Dolineanu Ludmila.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 18.06.2024, conform ordinului de plată nr. 626730370.

Notarul Danil Anghelina