30 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bordian Augustin

Aviz privind pierderea originalului actului notarial
Cet. Bordian Augustin, cetățean al R. Moldova, născut la data de 26.06.2002, număr de identificare 2002500026638, cu domiciliul înregistrat în R. Moldova, r-ul Criuleni, sat. Onițcani, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testament nr. 877 din data de 03.04.2013, autentificat de către notarul public Bîstrițcaia Vera, cu sediul în or. Criuleni, bd. Biruința, 18.