30 noiembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Borcea Ecaterina

Cet. Borcea Ecaterina, născută la 11.12.1951, aduce la cunoștință pierderea originalului Certificatului de moștenitor testamentar nr. 4115 din 06.07.2009, autentificat de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.