31 ianuarie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bonza Grigori

Cet. Bonza Grigori, domiciliat în rl. Anenii Noi, sat. Botnăreşti, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr. 1919 din 23.10.1985, eliberat de notarul de stat Ohrimovschi L.