13 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Bondac Valentina

Cet. Bondac Valentina, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Rădulenii Vechi, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr. 9508 din 19.09.2011, întocmit de notarul public Conoval Eugenia.