4 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BOLOGAN VASILE

Cet. BOLOGAN VASILE, domiciliat în s. Ghiliceni, r-ul Telenești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificatul de moștenitor nr. 1516 eliberat de notarul de stat Sandu Ina la data de 22.05.2008 pe numele mamei sale BOLOGAN VERA, decedata la data de 06.05.2012.