9 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BOLEACU IULIA

Cet.BOLEACU IULIA, domiciliată în Republica Moldova, raionul Șoldănești, satul Cobîlea, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor cu nr.5411 din 16.11.2012, eliberat de către notarul Pietraru Iurie din or.Șoldănești pe numele cet.Gaidulean Nina.