26 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BOLBOCEAN Adrian

Cet. BOLBOCEANU Adrian, domiciliat în mun. Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 157 din 12.01.2006 autentificat de notarul Antoficiuc Alexandru, pe numele Bolbocean Alexandra.