1 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Boicu Elena

Cet. Boicu Elena, domiciliată în sat. Cosăuți rn. Soroca,  Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 2553 din 04.04.2007, întocmit de notarul Ticu Boldescu.