10 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BOHONCO NINA

Cet. BOHONCO NINA, domiciliată în or. Briceni, Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de proprietate și Certificatului de moștenitor legal eliberate de notarul Strîmbu Valentina  cu nr. 3812 şi nr. 3813  la 09.06.2007.