19 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bogos Ghenadie

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. BOGOS GHENADIE, cetățean al RM, IDNP 0971807443296, legitimat cu buletin de identitate nr. A44125244, eliberat de of.44 la data de 14.03.2012, domiciliat în or. Ialoveni, str. Ștefan cel Mare, nr.68, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație cu nr. 552, autentificat de notarul, Diaconu Galina la data de 12.02.2004.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 19.03.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.96214