6 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bogatîi Timofei

Cet.Bogatîi Timofei, cetățean al Republicii Moldova, născut la 08.05.1990, domiciliat în or.Grigoriopol, str.A.Puşkin nr.9, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare cumpărare nr.1-122 din 08.07.2020, autentificat de către notarul Dranga Laura (mun.Chişinău)