3 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BOGAŢCHI VICTOR

cet. BOGAŢCHI VICTOR,  domiciliat în mun. Orhei, str.  Prieteniei 14, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de vânzare-cumpărare nr. I-689 din 30.03.1984, autentificat  la biroul notarial de stat Orhei.