20 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BODIU Ion

Cet. BODIU Ion, domiciliat în s. Cuconeştii Noi, r-nul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalelor actelor notariale: Contracte de donaţie nr. 2868 şi nr. 2883 din 04.04.2008 autentificate de notarul Morea Galina.