31 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BODIU FIODOR

Cet. BODIU FIODOR, cu domiciliul în r-l Ştefan Vodă, s. Popeasca, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Certificatului de moștenitor legal, eliberat de biroul notarial de stat Ștefan Vodă cu nr. 998 la 09.09.1992.