20 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BODEAN ALEXANDRU

Cet.BODEAN ALEXANDRU, domiciliat în mun.Chişinău, str.Ion Creangă nr.xxxx ap.xxx,aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractul de donaţie a bunului imobil nr.1183 din 17.02.2012, autentificat de notarul Chirtoacă Lilia.