21 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Bodareu Grunea

Cet. Bodareu Grunea, domiciliată în mun. Bălți, str-la Gagarin, 16/C, în calitate de administrator al SRL ”ADAD-AF”, IDNO 1003602018362, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 2-3661 din 14.07.1995, autentificat de notarul Popovici Maria pe numele FIP ”AGROFOND” SA.