4 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bocan Veronica

cet. Bocan Veronica (pînă la încheierea căsătoriei Botnari Veronica), domiciliată în mun. Chișinău, șos. Muncești nr. 810, ap. 58, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial ”Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părţi din proprietatea comună în devălmăşie” nr. 20386 eliberat la data de 01.12.2008 de notarul privat, Colun Angela.