27 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BOBOC NONA

BOBOC NONA, cetățean al Republicii Moldova, născută la 13.08.1993, domiciliul înregistrat în Republica Moldova, raionul Nisporeni, satul Boldurești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Contract de vânzare-cumpărare nr. 4182, din 24.04.2019, autentificat de Notarul Butnaru Rodion.