11 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

BLIȘCEAC OLEG

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet.BLIȘCEAC OLEG, domiciliat оn mun. Ungheni, str. Decebal, nr. xxx, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actelor notariale: certificatului de mostenitor legal eliberat cu nr. 11848 de notarul L.Tatian la data de 06.11.2007; certificatului de mostenitor legal eliebrat cu nr. 11844 de notarul L.Tatian la data de 06.11.2007 şi certificatului de proprietate eliberat cu nr. 11843 de notarul L.Tatian la data de 06.11.2007.