10 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BLAJIN GHEORGHE

Cet. BLAJIN GHEORGHE, cetăţean al R. Moldova, data naşterii 24.08.1948, IDNP -2003007004356, domiciliată în R. Moldova, raionul Briceni, s. Pererita, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 4195 din data de 12.04.2011, eliberat de notarul Guzun Aliona din  or. Briceni, str. Independenței 19/3,  R. Moldova.