14 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

BÎZDÎGA Nina

Cet. BÎZDÎGA Nina, domiciliată în s. Trinca, r-nul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 283 din 10.10.1998 autentificat de notarul Morea Galina.