7 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bîrgan Nicolae

Cet. Bîrgan Nicolae, domiciliat pe dresa: str. Eminescu 15, ap.27 or. Glodeni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.177 din 10.02.1999 eliberat de notarul Patereu Claudia cu sediul în str. Suveranităţii,  6, or. Glodeni.