23 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bîrcu Lilian

Cet. Bîrcu Lilian, domiciliat în or. Floreşti, str. Prieteniei, nr. 57, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.3 din 07.01.1972, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.