8 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bîlînesco Gheorghi

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Bîlînesco Lidia, cu domiciliul în s. Hîrtopul Mare, r-nul Criuleni, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal înregistrat cu nr. 6 din 04.01.2000, eliberat de notar Chirtoacă Petru, or. Criuleni pe numele Bîlînesco Gheorghi, decedat la 17.10.2013.