30 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bideac Valeri

Cet. Bideac Valeri, domiciliat în municipiul Bălți, strada Suceava, 14, ap. 26, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 2-5254 din 09.11.1994 întocmit de notarul de stat Popovici Maria, pe numele domnului Goreanschii Stanislav.