11 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

BIDEAC ULIANA

Cet. BIDEAC ULIANA, domiciliată în s. Iliciovca r-nul Florești, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor nr. 473 din 17.01.2006, eliberat de notarul Burduja Svetlana.