2 iunie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Bideac Uliana

Cet. Bideac Uliana, domiciliată în Republica Moldova, raionul Floreşti, s. Iliciovca, număr de identificare 2002022009409, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: testamentului nr. 16272 din 21.11.2018, autentificat de notarul Conoval Ion