15 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BEZCROVNAIA TATIANA

Dna BEZCROVNAIA TATIANA, domiciliată în Republica Moldova, municipiul Chișinău, strada Florilor nr. 16, bl. 3, ap. 38, aduce la cunoștință pierderea originalului: Contractului de vânzare-cumpărare nr. 411 din 25.01.2006, autentificat de notarul Bejenar Tatiana, cu sediul biroului în mun. Orhei, RM.