21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Bețco Iulia

Bețco Iulia, număr de identificare 2001021415400, aduce la cunoștință despre pierderea certificatului de moștenitor legal nr. 2276 din 06.12.2010, eliberat de notarul Bîstrițchi Vladimir, cu sediul în or. Criuleni.