19 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Bespalov Danil

Cet.Bespalov Danil, domiciliat în R.Moldova, mun.Chișinău, str.Grenoble, nr.xxxx, ap.xxx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietatea privată nr.4-425 din 07.11.1995.