5 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BEȘLEAGA ION

Camerei Notariale din Republica Moldova

AVIZ privind pierderea originalului actului notarial

Cet. BEȘLEAGA ION, cu domiciliul în r-l Ştefan Vodă, s. Volintiri, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:
Contractului de vânzare-cumpărare a terenului, autentificat de notarul Luchian Anatolie cu nr. 1-1421 la 08.11.2021.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 08.04.2024 conform contului spre plată nr. 30558.

Notarul Luchian Anatolie