24 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Berzoi Simion

Cet. Berzoi Simion, mun. Soroca, str. N. Soluz nr. 2, ap. 50,  R. Moldova  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal  nr. 2510  din 23.11.1999,  întocmit de notarul Cebotarean Tatiana.