11 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Berliba Corneliu

Cet. Berliba Corneliu, domiciliat în s. Hancăuţi, r-nul Edineţ, Republica Moldova, aduce la cunoştință pierderea originalului actului notarial: Certificat de Moştenitor Testamentar nr. 1657 din 10.06.2014, întocmit de notarul public Moscalu Elena.