16 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

BERLADEAN SERGIU

Cet. BERLADEAN SERGIU, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Vărvăreuca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor testamentar nr. 599 din 28.01.2008, eliberat de notarul Conoval Eugenia.